FANDOM


D/D/D Wave Oblivion King Caesar Ragnarok
(ディー)(ディー)(ディー)()(とう)(かい)()(おう)カエサル・ラグナロク
DDDWaveOblivionKingCaesarRagnarok-MP16-EN-SR-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Lãng Đế Caesar Ragnarok
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
とう
かい
おうカエサル・ラグナロク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
とう
かい
おう
カエサル・ラグナロク
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Dotō Kaichiō Kaesaru Ragunaroku
 Tên Hàn D()D()D() 노도괴치왕카이사르라그나로크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 3000
 Mã số 27873305
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.