FANDOM


D/D/D Wave King Caesar
(ディー)(ディー)(ディー)()(とう)(おう)シーザー
DDDWaveKingCaesar-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Thủy Vương Caesar
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
とう
おうシーザー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
とう
おう
シーザー
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Dotōō Shīzā
 Tên Hàn D()D()D() 노도왕 시져
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 03758046
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.