FANDOM


D/D/D Wave High King Caesar
(ディー)(ディー)(ディー)()(とう)(だい)(おう)エグゼクティブ・シーザー
DDDWaveHighKingCaesar-COTD-EN-SR-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Thủy Thượng Vương Caesar
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
とう
だい
おうエグゼクティブ・シーザー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
とう
だい
おう
エグゼクティブ・シーザー
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Dotōdaiō Eguzekutibu Shīzā
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Wave High King Executive Caesar
 Tên Hàn D()D()D() 노도대왕 이그제큐티브 시져
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1800
 Mã số 79559912
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.