FANDOM


D/D/D Supreme King Kaiser
(ディー)(ディー)(ディー)(せい)()(おう)カイゼル
DDDSupremeKingKaiser-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Bá Vương Chinh Phạt
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
せい
おうカイゼル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
せい
おう
カイゼル
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Seihaō Kaizeru
 Tên Hàn D()D()D() 제패왕 카이젤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2100
 Mã số 44186624
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.