FANDOM


D/D/D Supersight King Zero Maxwell
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  ディー
  ちょう
  おう
  ゼロ・マクスウェル
 • Kana:
  ディー
  ディー
  ディー
  ちょう
  おうゼロ・マクスウェル
 • Romaji: Dīdīdī Chōshiō Zero Makusuweru
 • Việt: Biệt Giới Quỷ - Thiên Nhãn Đế Vương Zero Maxwell
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

7 ★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2800 / 2500

Giới hạn Dao động

4

4
4

Giảm THỦ của một quái thú đối thủ bạn đang chiến đấu về 0. Gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp lên đối thủ.[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D/D Supersight King Zero Maxwell Lower the DEF of an enemy monster you are battling to 0. Inflict piercing damage on your opponent.
Nhật 戦闘する相手モンスターの守備力を0にする
相手に貫通ダメージを与える

Hình ảnh khác

Ghi chú

 1. Lá này cũng có hiệu ứng thứ ba không nhắc tới: "Nếu lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu, thiệt hại chiến đấu gây cho bạn trở thành 0."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.