FANDOM


D/D/D Superdoom King Darkness Armageddon
(ディー)(ディー)(ディー)(ちょう)()()(おう)ダークネス・ヘル・アーマゲドン
 Tên Việt D/D/D Khải Huyền Hắc Ngục Đế Tận Giới Chiến
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おうダークネス・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おう
ダークネス・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Chō Shiiō Dākunesu Heru Āmagedon
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Super Death Great King Darkness Hell Armageddon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Fiend / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.