FANDOM


D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
(ディー)(ディー)(ディー)(ちょう)()()(おう)パープリッシュ・ヘル・アーマゲドン
DDDSuperDoomKingPurpleArmageddon-SOFU-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ Khải Huyền Bích Ngục Đế Armageddon
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おうパープリッシュ・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おう
パープリッシュ・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Chō Shiiō Pāpurisshu Heru Āmagedon
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Super Death Great King Purplish Hell Armageddon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Fiend / Fusion / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 84569886
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.