FANDOM


D/D/D Stone King Darius
(ディー)(ディー)(ディー)(ばん)(じゃく)(おう)ダリウス
DDDStoneKingDarius-MACR-EN-R-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Thạch Vương Darius
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
ばん
じゃく
おうダリウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
ばん
じゃく
おう
ダリウス
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdīdī Banjakuō Dariusu
 Tên Hàn D()D()D() 반석왕 다리우스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1000
 Mã số 51497409
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.