FANDOM


D/D/D Marksman King Tell
(ディー)(ディー)(ディー)()(げき)(おう)テル
DDDMarksmanKingTell-MP16-EN-R-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Xạ Tiễn Vương Tell
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
げき
おうテル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
げき
おう
テル
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Sogekiō Teru
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Sniper King Tell
 Tên Hàn D()D()D()저격왕텔
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2000
 Mã số 71612253
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.