FANDOM


D/D/D Dragon King Pendragon
(ディー)(ディー)(ディー)()(りゅう)(おう)ペンドラゴン
DDDDragonKingPendragon-YS15-EU-UR-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Long Vương Pendragon
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
りゅう
おうペンドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
りゅう
おう
ペンドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdīdī Haryūō Pendoragon
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Supreme Dragon King Pendragon
 Tên Hàn D()D()D() 패룡왕 펜드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2400
 Mã số 56619314
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.