FANDOM


D/D/D Destiny King Zero Laplace
  • Nhật: DDD運命王ゼロ・ラプラス
  • Kana: ディーディーディーうんめいおうゼロ・ラプラス
  • Romaji: Dīdīdī Unmeiō Zero Rapurasu
  • Việt: Biệt Giới Quỷ - Vị Vua Vận Mệnh Zero Laplace
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

0 / 0

Loại Hiệu ứng

Lá này có thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách Hi sinh 1 quái thú "D/D/D" có CÔNG 2500 trở lên. Trước khi tính toán thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; CÔNG của lá này trở thành gấp đôi CÔNG gốc của quái thú đó của đối thủ cho đến hết Bước Thiệt hại. Nếu lá này tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp. Lần đầu tiên lá này sắp bị tiêu diệt trong chiến đấu ở mỗi lượt, nó không bị tiêu diệt, bạn cũng không nhận bất kì thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D/D Destiny King Zero Laplace This card can be Special Summoned by releasing 1 "D/D/D" monster with 2500 or more ATK. This card's ATK becomes double the ATK of the opponent's monster it battles, also it inflicts piercing battle damage. Once per turn, if this card would be destroyed by battle, negate this card's destruction and the battle damage you would take from that battle.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.