FANDOM


D/D/D Abyss King Gilgamesh
(ディー)(ディー)(ディー)(しん)(えん)(おう)ビルガメス
DDDAbyssKingGilgamesh-LVP2-JP-OP
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ Địa Ngục Đế Gilgamesh
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
しん
えん
おうビルガメス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
しん
えん
おう
ビルガメス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shin'en-ō Birugamesu
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Abyss King Bilgames
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.