"D/D/D" (DDD(ディーディーディー) DīDīDī) là một archetype phụ của "D/D". Declan (Reiji Akaba) sử dụng archetype này trong anime ARC-V và chương SP1 của manga ARC-V. Các quái thú "D/D/D" là những quái thú "boss" của các quái thú "D/D" do archetype "D/D" chủ yếu tập trung vào việc triệu hồi các quái thú "D/D/D".

Thiết kế

Hầu hết các quái thú "D/D/D" đều được đặt tên theo các chỉ huy quân đội trong lịch sử, ngoại trừ "" và "". Chúng được đặt tên theo các trận đại chiến cuối cùng trong thần thoại các nước.

Quái thú D/D/D Hình tượng/Trận đánh lịch sử
Abyss Ragnarok the Complete Oblivion Overlord Ragnarök
Alexander the Gale Overlord Alexander III of Macedon
Caesar the Wave Overlord Gaius Julius Caesar
D'Arc the Oracle Overlord Joan of Arc
Dragon Overlord Pendragon Uther Pendragon HOẶC Arthur Pendragon
Hell Armageddon the Cruel End Overlord Armageddon
Kaiser the Conqueror Kaiser
Leonidas the Rebellious Lord Leonidas of Sparta
Tell the Sniper Overlord William Tell
Temujin the Blaze Overlord Temujin (Genghis Khan)

Từ Nguyên

Theo như Declan, "D/D/D" là từ viết tắt của Different Dimension Demon. (ディファレント・ディメンション・デーモン Difarento Dimenshon Dēmon). Điều này giải thích cho việc các Quái thú "D/D/D" hầu hết được triệu hồi bằng tất cả các hình thức triệu hồi từ Bộ bài Thêm như Dung hợp, Đồng bộXyz. Trùng hợp thay Arc-V lại có một chiều không gian khác nhau tương ứng với các phương pháp triệu hồi trên.

Archetype "D/D/D" là archetype đầu tiên mà các Quái thú có chữ "Demon" trong tên được phát hành trong TCG với từ "Demon" nguyên vẹn. Tuy nhiên chữ "Demon" lại ở trong chữ viết tắt "D/D/D" nên việc dùng từ này khá kín đáo và bản dub của Arc-V không thấy có nhắc đến "D/D/D" tượng trưng cho "Different Dimension Demon".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.