FANDOM


"Biệt Giới Quỷ" (DDD(ディーディーディー) DīDīDī) là một archetype phụ của "D/D". Declan (Reiji Akaba) sử dụng archetype này trong anime ARC-V và chương SP1 của manga ARC-V. Các quái thú "D/D/D" là những quái thú "boss" của các quái thú "D/D" do archetype "D/D" chủ yếu tập trung vào việc triệu hồi các quái thú "D/D/D".

Thiết kế

Hầu hết các quái thú "D/D/D" đều được đặt tên theo các chỉ huy quân đội trong lịch sử, ngoại trừ "" và "". Chúng được đặt tên theo các trận đại chiến cuối cùng trong thần thoại các nước.

D/D/D Nguyên Gốc
Danh nhân lịch sử/Ngày Tận Thế Phân bậc
Abyss King Gilgamesh Gilgamesh N/A
Chaos King Apocalypse Apocalypse Bureau director
Cursed King Siegfried Siegfried N/A
Destiny King Zero Laplace Pierre-Simon Laplace N/A
Doom King Armageddon Armageddon CEO
Dragon King Pendragon Uther Pendragon/King Arthur N/A
Dragonbane King Beowulf Beowulf N/A
Duo-Dawn King Kali Yuga Kali Yuga Tycoon/Establishment
Flame High King Genghis Genghis Khan Executive
Flame King Genghis
Gust High King Alexander Alexander III of Macedon Executive/CPO
Gust King Alexander
Knowledge King Tomb Conquistador Conquistador N/A
Marksman King Tell William Tell N/A
Oblivion King Abyss Ragnarok Ragnarök Chairman
Oracle King d'Arc Joan of Arc N/A
Rebel King Leonidas Leonidas of Sparta N/A
Stone King Darius Darius I/Darius III N/A
Super Doom King Bright Armageddon Armageddon CEO
Super Doom King Dark Armageddon
Super Doom King Purple Armageddon
(/D) Super-Dimensional Sovereign Emperor Zero Paradox N/A N/A
Supersight King Zero Maxwell James Clerk Maxwell N/A
Supreme King Kaiser Kaiser CAO/CIO
Wave High King Caesar Gaius Julius Caesar Executive
Wave King Caesar
Wave Oblivion King Caesar Ragnarok Gaius Julius Caesar/Ragnarök COO
(Divine Go-) Zero King Zero God Reiji N/A N/A

Từ Nguyên

Theo như Declan, "D/D/D" là từ viết tắt của Different Dimension Demon. (ディファレント・ディメンション・デーモン Difarento Dimenshon Dēmon). Điều này giải thích cho việc các Quái thú "D/D/D" hầu hết được triệu hồi bằng tất cả các hình thức triệu hồi từ Bộ bài Thêm như Dung hợp, Đồng bộXyz. Trùng hợp thay Arc-V lại có một chiều không gian khác nhau tương ứng với các phương pháp triệu hồi trên.

Archetype "D/D/D" là archetype đầu tiên mà các Quái thú có chữ "Demon" trong tên được phát hành trong TCG với từ "Demon" nguyên vẹn. Tuy nhiên chữ "Demon" lại ở trong chữ viết tắt "D/D/D" nên việc dùng từ này khá kín đáo và bản dub của Arc-V không thấy có nhắc đến "D/D/D" tượng trưng cho "Different Dimension Demon".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.