FANDOMD.D. Warrior Lady
()()(げん)(おんな)(せん)()
DDWarriorLady-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げんの
おんな
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の女
おんな
せん
 Tên Hàn 이차원의 여전사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 07572887
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.