D.D. Sprite
()()(げん)(せい)(れい)
DDSprite-STOR-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
げんの
せい
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の精
せい
れい
 Tên Hàn 이차원의 정령
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fairy / Tuner
 CÔNG / THỦ 0 / 100
 Mã số 16638212
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.