FANDOM


YuseiD-Wheel

Một chiếc D-Wheel.

D-Wheel (D・ホイール, Di Hoīru), hay Duel Runner trong bản tiếng Anh, là một loại Duel Disk đặc biệt được dùng trong Riding Duels được phát triển bởi KaibaCorp ra mắt trong series Yu-Gi-Oh! 5D's và sau đó được giới thiệu lại trong series Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.