FANDOM


Cynet Regression
サイバネット・リグレッション
CynetRegression-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Mạng Lưới Hồi Quy
 Tên Nhật サイバネット・リグレッション
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Riguresshon
 Tên Nhật (Dịch) Cybenet Regression
 Tên Hàn 사이바넷 리그레션
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 19943114
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.