FANDOM


Cynet Optimize
サイバネット・オプティマイズ
 Tên Việt Tối Ưu Hoá Mạng Lưới
 Tên Nhật サイバネット・オプティマイズ
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Oputimaizu
 Tên Nhật (Dịch) Cybenet Optimize
 Tên Hàn 사이바넷 옵티마이즈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 34010534
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.