FANDOM


Cynet Fusion
サイバネット・フュージョン
CynetFusion-SOFU-EN-R-1E
 Tên Việt Dung Hợp Mạng Lưới
 Tên Nhật サイバネット・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Cybenet Fusion
 Tên Hàn 사이바넷 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 65801012
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.