FANDOM


Cynet Codec
サイバネット・コーデック
CynetCodec-LOD2-EN-UE-OP
 Tên Việt Bộ Giải Mã Mạng Lưới
 Tên Nhật サイバネット・コーデック
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Kōdekku
 Tên Nhật (Dịch) Cybenet Codec
 Tên Hàn 사이바넷 코덱
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 60018643
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.