FANDOM


Cyberse Wizard
サイバース・ウィザード
CyberseWizard-COTD-JP-SR
 Tên Việt Phù Thủy Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバース・ウィザード
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Wizādo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 800
 Mã số 36033786
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.