FANDOM


Cyberse Synchron
サイバース・シンクロン
CyberseSynchron-SAST-JP-R
 Tên Việt Đồng Đồ Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバース・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Shinkuron
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 86784733
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.