FANDOM


Cyberse Shatter
  • Nhật: サイバース・シャッター
  • Romaji: Saibāsu Shattā
  • Việt: Suy Tan Mạng Ảo
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt mà sắp thay đổi CÔNG của chính xác 1 quái thú trên sân, trong khi bạn điều khiển một quái thú Mạng Ảo: Phủ nhận kích hoạt, và nếu bạn làm thế, rút 1 lá. Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo LIÊN-2 trở xuống trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyberse Shatter When a card or effect is activated that would change the ATK of exactly 1 monster on the field, while you control a Cyberse monster: Negate the activation, and if you do, draw 1 card. You can banish this card from your GY, then target 1 LINK-2 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it.
Nhật ①:自分フィールドにサイバース族モンスターが存在し、フィールドのモンスター1体の攻撃力を増減する効果が発動した場合に発動できる。その発動を無効にし、自分はデッキから1枚ドローする。②:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地のリンク2以下のサイバース族モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを特殊召喚する。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.