FANDOM


Cyberse Reminder
サイバース・リマインダー
CyberseReminder-DANE-JP-C
 Tên Việt Cảnh Vệ Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバース・リマインダー
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Rimaindā
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Cyberse / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 800
 Mã số 56377500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.