FANDOM


Cyberse Magician
サイバース・マジシャン
CyberseMagician-CYHO-JP-UR
 Tên Việt Thuật Sư Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバース・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Majishan
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 24731391
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.