FANDOM


Cyberse Gadget
サイバース・ガジェット
CyberseGadget-VJMP-JP-UR
 Tên Nhật サイバース・ガジェット
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Gajetto
 Tên Nhật (Dịch) Ròng Rọc Mạng Ảo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 300
 Mã số 00645087
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.