FANDOM


Cyberse Annihilation
  • Nhật: サイバース・アナイレーション
  • Romaji: Saibāsu Anairēshon
  • Việt: Hủy Diệt Mạng Ảo
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Loại Hiệu ứng

Chỉ trang bị cho quái thú Mạng Ảo. Nếu quái thú được trang bị chiến đấu với một quái thú của đối thủ, CÔNG của quái thú được trang bị trở thành CÔNG của quái thú mà nó đang chiến đấu chỉ trong tính toán thiệt hại. Nếu quái thú được trang bị tiêu diệt một quái thú trong chiến đấu: Gây thiệt hại cho người điều khiển bằng với CÔNG của quái thú bị tiêu diệt đã có trên sân.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyberse Annihilation Equip only to a Cyberse monster. If the equipped monster battles an opponent's monster, the equipped monster's ATK becomes equal to the ATK of the monster it is battling during damage calculation only. If the equipped monster destroys a monster by battle: Inflict damage to the controller equal to the ATK the destroyed monster had on the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.