FANDOM


Cyberse Accelerator
サイバース・アクセラレーター
CyberseAccelerator-VP17-JP-UR
 Tên Việt Kẻ Gia Tốc Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバース・アクセラレーター
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Akuserarētā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2000 / 3
 Mã số 89238128
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.