FANDOM


Cyber Tutubon
サイバー・チュチュボン
CyberTutubon-RATE-EN-C-1E
 Tên Việt Siêu Thiên Vũ Công
 Tên Nhật サイバー・チュチュボン
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Chuchubon
 Tên Hàn 사이버 츄츄본
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 42600274
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.