FANDOM


Cyber Petit Angel
サイバー・プチ・エンジェル
CyberPetitAngel-DPDG-EN-R-1E
 Tên Việt Siêu Thiên Sứ Nguyện Ước
 Tên Nhật サイバー・プチ・エンジェル
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Puchi Enjeru
 Tên Hàn 사이버 쁘띠 엔젤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 76103404
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.