FANDOM


Cyber Network
サイバー・ネットワーク
CyberNetwork-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Mạng Lưới Cơ Giới
 Tên Nhật サイバー・ネットワーク
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Nettowāku
 Tên Hàn 사이버 네트워크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 12670770
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.