Cyber Jar
サイバーポッド
CyberJar-BP02-EN-R-1E.png
 Tên Việt Bình Cơ Giới
 Tên Nhật サイバーポッド
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Poddo
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Pod
 Tên Hàn 사이버 포드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 900
 Mã số 34124316
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.