FANDOM


Cyber Girl là một series các quái thú liên quan đến dance-sports. Chúng được dùng bởi Asuka Tenjoin(Alexis Rhodes) trong anime Yu-Gi-Oh! GX.

Series này bao gồm cả các Quái thú Tế lễ "Cyber Angel", tuy nhiên những quái thú này không được phát hành mà chỉ có ở anime và game.

CyberGirl cover

Asuka Tenjoin(Alexis Rhodes) và các Cyber Girls

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.