FANDOM


Cyber Energy Shock
電脳(サイバー)エナジーショック
CyberEnergyShock-DP24-JP-OP
 Tên Việt Sốc Điện Cơ Giới
 Tên Nhật (Kana)
電脳
サイバーエナジーショック
 Tên Nhật (Chuẩn) 電脳
サイバー
エナジーショック
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Enajī Shokku
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.