FANDOM


Cyber Eltanin
  • Nhật: サイバー・エルタニン
  • Romaji: Saibā Erutanin
  • Việt: Cơ Giới Đầu Long
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

? / ?

CÔNG của lá này trở thành số quái thú "Cyber" bị trục xuất x 500. Khi lá này được Triệu hồi: Tiêu diệt tất cả quái thú của đối thủ ứng với mỗi quái thú "Cyber" bị trục xuất.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyber Eltanin This card's ATK is the number of removed from play Cybers x 500 points. When this card is Summoned, destroy opponent's monsters for each Cyber that has been removed from play.
Nhật このカードの攻撃力は除外されているサイバー×500P
召喚時、除外されているサイバーの数分、相手モンスターを破壊する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.