FANDOM


Cyber Dragon Infinity
サイバー・ドラゴン・インフィニティ
CyberDragonInfinity-LEDD-EN-UR-1E
 Tên Việt Cơ Giới Long Vô Cực
 Tên Nhật サイバー・ドラゴン・インフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Doragon Infiniti
 Tên Hàn 사이버 드래곤 인피니티
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1600
 Mã số 10443957
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.