FANDOM


Cyber Dragon
  • Nhật: サイバー・ドラゴン
  • Romaji: Saibā Doragon
  • Việt: Cơ Giới Long
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

5 ★★★★★

CÔNG / THỦ

2100 / 1600

Nếu chỉ có đối thủ điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn).

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyber Dragon If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card from your hand.
Nhật サイバー・ドラゴン 相手場上にモンスターが存在し自分場上にモンスターが存在していない時 このカードは手札から特殊召喚できる

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.