FANDOM


Cyber Dinosaur
  • Nhật: サイバー・ダイナソー
  • Romaji: Saibā Dainasō
  • Việt: Cơ Giới Khủng Long
Loại
Cấp sao

7 ★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2500 / 1900

Nếu đối thủ chỉ điều khiển các quái thú Thế Thủ, bạn có thể Hi sinh 1 quái thú khác do bạn điều khiển, nếu bạn làm thế, lá này có thể tấn công đối thủ trực tiếp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyber Dinosaur The player can sacrifice a monster to inflict damage to the opposing player directly when the opposing player only has a monster in defense position on the field.
Nhật 相手フィールド上に守備表示モンスターしか存在しない時 生贄を1体捧げ相手プレイヤーに直接攻撃できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.