FANDOM


Cyber Angel Benten
サイバー・エンジェル-(べん)(てん)
CyberAngelBenten-DPDG-EN-SR-1E
 Tên Việt Siêu Thiên Sứ - Benten -
 Tên Nhật (Kana) サイバー・エンジェル-
べん
てん-
 Tên Nhật (Chuẩn) サイバー・エンジェル-弁
べん
てん
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Enjeru -Benten-
 Tên Hàn 사이버 엔젤-벤텐-
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 77235086
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.