FANDOM


Cyber-Stein
デビル・フランケン
CyberStein-DB2-EN-R-UE
 Tên Việt Ác Quỷ Franken
 Tên Nhật デビル・フランケン
 Tên Nhật (rōmaji) Debiru Furanken
 Tên Nhật (Dịch) Devil Franken
 Tên Hàn 데블 프랑켄
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 500
 Mã số 69015963
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.