FANDOM


Cursed Dragon - Curse of Dragon
(のろ)われし(りゅう)-カース・オブ・ドラゴン
CursedDragonCurseofDragon-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Nguyền Long - Lời Nguyền của Rồng
 Tên Nhật (Kana)
のろわれし
りゅう-カース・オブ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
のろ
われし竜
りゅう
-カース・オブ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Norowareshi Ryū - Kāsu Obu Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.