FANDOM


Cubic Rebirth
(ほう)(かい)(りん)()
CubicRebirth-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
りん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
りん
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkai Rinne
 Tên Nhật (Dịch) Direction World Rebirth
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71442223
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.