FANDOM


Crystron Rosenix
水晶機巧(クリストロン)-ローズニクス
CrystronRosenix-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-ローズニクス
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-ローズニクス
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Rōzunikusu
 Tên Hàn 크리스트론-로즈닉스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 55326322
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.