FANDOM


Crystron Prasiortle
水晶機巧(クリストロン)-プラシレータ
CrystronPrasiortle-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-プラシレータ
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-プラシレータ
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Purashirēta
 Tên Nhật (Dịch) Crystron Prasirator
 Tên Hàn 크리스트론-프라시레타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 56049970
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.