FANDOM


Crystal Wing Synchro Dragon
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン
CrystalWingSynchroDragon-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Kim Dực Điều Long
 Tên Nhật クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutaru Wingu Shinkuro Doragon
 Tên Hàn 크리스탈윙 싱크로 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 50954680
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.