FANDOM


Crystal Beast Topaz Tiger
(ほう)(ぎょく)(じゅう) トパーズ・タイガー
CrystalBeastTopazTiger-RYMP-EN-SR-UE
 Tên Việt Bảo Thạch Thú Hoàng Ngọc Mãnh Hổ
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょく
じゅう トパーズ・タイガー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
じゅう
トパーズ・タイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyokujū Topāzu Taigā
 Tên Nhật (Dịch) Gem Beast Topaz Tiger
 Tên Hàn 보옥수토파즈타이거
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 95600067
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.