FANDOM


Crush Card
 • Nhật:
  のデッキ破
  かい
 • Kana:
  しのデッキ
  かい
 • Romaji: Shi no Dekki Hakai Uirusu
 • Việt: Virus Tử Thần
Khác:
Deck Destruction Virus of Death
Loại bài

Virus

Thuộc tính

Thông thường

Hi sinh một quái thú ÁM CÔNG 1000 trở xuống bị tiêu diệt trong chiến đấu từ sân của bạn. Đối thủ tiêu diệt tất cả quái thú có CÔNG 1500 trở lên trên sân, tayBộ bài của họ. Các quái thú đó không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Nếu lá này không ở trong Mộ của bạn, phủ nhận hiệu ứng này.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Crush Card This virus card can only be activated by the sacrifice of a DARK card with ATK of 1000 or less. All the opponent's monsters with ATK of 1500 or higher die. This is a continuing effect.
Nhật 闇属性で攻撃力1000以下の生贄を媒体にウイルスカードは発動する。相手の手札及びデッキ内の攻撃力1500以上のしもべは全て死滅する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.