FANDOM


Crusadia Magius
マギアス・パラディオン
CrusadiaMagius-CYHO-EN-SR-1E
 Tên Nhật マギアス・パラディオン
 Tên Nhật (rōmaji) Magiasu Paradion
 Tên Nhật (Dịch) Magias Palladion
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 100 / 1
 Mã số 72228247
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.