FANDOM


Crusadia Equimax
アークロード・パラディオン
CrusadiaEquimax-CYHO-EN-UR-1E
 Tên Nhật アークロード・パラディオン
 Tên Nhật (rōmaji) Ākurōdo Paradion
 Tên Nhật (Dịch) Archlord Palladion
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 2000 / 3
 Mã số 45002991
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.